Voor pers

Op de pagina van ieder boek vindt u een perskit met daarin het persbericht, het omslag van het boek en een auteursportret.

Voor een plek op onze perslijst, recensie-exemplaren, interviewaanvragen, beeldmateriaal of een portret van een auteur kunt u contact opnemen met:

Kasper Bockweg
promotie @vantilt.nl
024 329 78 63