0001 kopie kopie

Voorjaar 2018

29 nieuwe boeken!

De prospectus van het komend voorjaar is uit! Dit voorjaar geven we onder andere boeken uit over: Paulus in de filosofie, de dichter J.A. dèr Mouw, de filosofie van persoon en identiteit, Nijmegen in oorlogstijd, goed eten, de Republiek der Letteren, Zuid-Tirol, India en Nederland, de collectie Hafkenscheid, Hugo Claus, Maria van Gelre, de staatsmijn Beatrix, biologen in de 19e eeuw, geschiedbeoefenaars in de 19e eeuw, Nijmegen, Alkmaar en nieuwe vertalingen van Friedrich Nietzsche en Karl Marx.

 

De-ruimtemakers-1024x874

De ruimtemakers

In De ruimtemakers beschrijft Tim Verlaan de geschiedenis van de modernisering van de historische binnensteden van Utrecht, Den Haag, Amsterdam. Lokale bestuurders en projectontwikkelaars gaven met plannen als het Utrechtse Hoog Catharijne een daadkrachtig, maar niet onomstreden antwoord op de vraag hoe de binnenstad van de toekomst vorm en inhoud moest krijgen. Voor de Volkskrant legt Verlaan uit waarom we lessen moeten trekken uit deze geschiedenis voor het heden. Het Vastgoedjournaal schreef lovend:

‘Een prachtig rijk geïllustreerd boek dat een fascinerend inkijkje geeft hoe ontwikkelaars in die jaren wethouders – links of rechts, dat maakte niet uit – wisten in te pakken om hun megaprojecten door te drukken.’

Waldeck Uitgelicht

Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826) in de media

Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826) is ruim onder de aandacht van de media! In de Volkskrant verscheen een mooi artikel waarin de kersverse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra wordt vergeleken met Maarten van der Goes. Ook sprak Pim Waldeck Met het Oog Op Morgen en Elsevier Weekblad.

Lr OMslag

De Amsterdamse herberg

Een mooi stuk in het NRC Handelsblad over Maarten Hells De Amsterdamse herberg Eerder al schreef Wim Noordhoek op zijn Avondlog over deze geschiedenis van 350 jaar herbergwezen: ‘het boek van Maarten Hell gaat om drank als smeerolie van het sociale leven. In zaken zo goed als in seks, vertier of in de politiek. Waarbij de overheid als accijnzenheffer fors meespeelt.’

 

verbeeld3

De verbeelder verbeeld[t]

Boekillustratie en beeldende kunst

De verbeelder verbeeld(t) is een vervolg op De verbeelders (2014) van Saskia de Bodt en werd geschreven door auteurs die allen als expert gelden op hun eigen vakgebied. Door al lezend met hen te kijken naar beeldmateriaal uit heden en verleden, worden we letterlijk meegevoerd naar het creatieve proces van de kunstenaar. Ook de speciaal voor De verbeelder verbeeld(t) gemaakte illustraties dragen hiertoe bij: zien we wel wat we bij eerste oogopslag menen te zien?

‘Dit boek is […] kloek en ziet er fantastisch uit, ik snap niet dat Vantilt zo’n boek voor een betaalbare prijs kan maken. Bravo!’ – Ted van Lieshout

Kemp-Trompetten-OmslagLR

Het regent in de trompetten

De mooiste gedichten van Pierre Kemp

Onze bloemlezing van de kleurrijke ‘man in het zwart’ is direct goed ontvangen! Arjan Peters gaf de gedichtenbundel in de Volkskrant maar liefst 5 sterren: ‘eindelijk weer een bloemlezing uit de gedichten die muzikaal, gewaagd, geestig en altijd kleurrijk zijn.’ Ook dagblad Trouw was vol lof, Janita Monna schreef: ‘Het is of de tijd er geen vat op heeft gekregen, zo fris is deze poëzie. En zo kleurrijk. Zijn steevast rijmende poëzie is helder en verstaanbaar, vol sprankelende taalvondsten.’

Verder werd de bloemlezing geprezen door zanger/theatermaker Alex Roeka, Wim NoordhoekChrétien Breukers, Tzum en Meander magazine!

 

Omslag Freud theorieën

Drie verhandelingen over de theorie van seksualiteit

De eerste editie met een commentaar van Philippe Van Haute en Herman Westerink

De Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit verschenen voor het eerst in 1905. Deze eerste editie bevat verbazend actuele inzichten over de betekenis van de menselijke seksualiteit, die aansluiten bij hedendaagse auteurs als Foucault en bij de queer-theorie. De theorieën ontsnappen dan ook aan de heteronormativiteit die het werk van Freud en veel psychoanalytische auteurs kenmerkt. De Drie verhandelingen zijn nu in eerste editie in het Nederlands gepubliceerd, vergezeld van een grondige historische inleiding en een nawoord over de status van de perversies, die het belang van deze tekst overtuigend aantonen.

5d86992c802e96161882a80eecbf25483325132c

Wereld in wanorde

Maarten Luther en de geboorte van de Reformatie

In Wereld in wanorde maken we kennis met Maarten Luther in de cruciale eerste jaren van diens kruistocht tegen Rome. Craig Harline toont ons Luther als briljant, maar ook grillig en zelfingenomen monnik, eindeloos tobbend over zijn zielenheil en de verderfelijkheden van zijn tijd. We volgen hoe Luthers opvattingen hem in conflict brengen met geleerden, priesters, bisschoppen, vorsten en uiteindelijk de paus. En hoe dit conflict uitmondt in een van de belangrijkste keerpunten in de wereldgeschiedenis: de Reformatie.

Maelwael Omslag

Nieuwe boeken!

Bekijk nu hier onze recent verschenen boeken.

Dada-uitgelicht

Dada & Kandinsky bij Vantilt!

Het al eerder door Het Parool en de Volkskrant bejubelde Dada. Een Geschiedenis staat dit weekend samen met onze uitgave van Kandinsky’s Het geestelijke in de kunst in het middelpunt van de boekenbijlage van NRC Handelsblad! Arnold Heumakers prees Hubert van den Bergs Dada-geschiedenis als ‘aangenaam’ en ‘ontnuchterend’, zoals hij al eerder in Ons Erfdeel sprak van ‘een boek dat het verdient om een standaardwerk te worden.’